Choose language:
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Villkor för förlängd materialgaranti

Garanti upp till 5 år
För att ge dig ytterligare trygghet i ditt köp erbjuder vi dig en förlängd garanti upp till 5 år. För att du ska berättigas denna förlängda garanti registrerar du nedan.

Vilka kan registrera en produkt?
Alla som köpt en Pahlén produkt (gäller endast utvalda produkter) efter 2015-04-01 kan registrera sig via Internet.

Hur går registreringen till?
Du registrerar din produkt via Internet genom att fylla i nödvändig information. När registreringen är klar och Pahén AB har godkännt din förfrågan får du förlängd materialgaranti. Skriv ut bekräftelsen och spara tillsammans med originalkvittot för framtida eventuella behov.

Vad gör jag om jag behöver åberopa garanti?
Kontakta butiken där produkten är inköpt. Tänk på att du måste ha inköpskvitto och ditt intyg på förlängd garanti för att kunna åberopa den förlängda material- och funktionsgarantin.

 

Produktgaranti
Pahlén AB garanterar att alla varor som levereras är felfria i material och utförande till den förste köparen i två (2) år från leveransdatum. Om något fel uppstår inom denna tid kontakta inköpsstället.

Förutsättning för att garantin skall gälla är att varan har använts i normal omfattning till det avsedda ändamålet och i enlighet med Pahlén AB’s monteringsanvisningar och gränsvärden för vattenkvalitéer. Pahlén AB’s ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt Pahlén AB’s val. I intet fall kan Pahlén AB göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador, förenade installationskostnader eller förluster för köparen.

Undantagna produkter med begränsad garantitid sex (6) månader från leveransdatum avser förslitnings- och förbrukningsprodukter/detaljer som säljs separat eller ingår i produkter. Dessa avser elektroder, kemikalier, pumpaxeltätningar, silkorgar, förfilter, ljuskällor exkl. LED samt poolvårdsprodukter.

Förlängd materialgaranti
Pahlén AB erbjuder förlängd garanti på utvalda produkter i form av produktregistrering och garantisedel.

 

  • Garantin avser materialbeständighet hos avsedda komponenter ingående i resp. produkt (se nedan tabell).
  • Garantin gäller enbart om produkten har installerats och används i enlighet med Pahlén AB’s medföljande monteringsinstruktioner och gränsvärden för vattenkvalitéer.
  • Den utökade garantin gäller från leveransdatum från Pahlén AB. För att garantin ska erhållas skall varan registreras hos Pahlén inom 3 månader från leveransdatum.

 

 Garanti

Skydd av personuppgifter
Pahlen AB följer personuppgiftslagen samt datainspektionens råd om behandlig av personuppgifter. Läs mer om våra villkor.

  


Jag har läst och godkänner ovanstående avtalsvillkor.