Pahlén återförsäljare

Pahléns återförsäljare är utbildade av Pahlén för att kunna rekommendera en optimal utrustning för din pool. Du får en anpassad och bra systemlösning från en återförsäljare som tar omsorgsfullt ansvar.  För Pahlén är det av yttersta vikt att våra återförsäljare har kunskap om vattenrening, systemekonomi, installation och underhåll.