Pahléns miljöpolicy

Pahlén AB producerar och erbjuder kostnadseffektiva och ändamålsenliga produkter med hög kvalitet som är säkra för konsumenten och miljön. Detta möjliggörs av att miljöarbetet bedrivs på ett övergripande synsätt som tar hänsyn till människan och samhället som helhet samt med aktiviteter för teknisk utveckling, ständiga förbättringar och resurseffektivitet.

 

Övergripande synsätt

För att minimera förbrukningen av naturtillgångar och energi samt lämna minsta möjliga mängd avfall skall vi:

 • Beakta det totala kretsloppet
 • Se gällande lagar och förordningar i miljölagstiftningen och andra regler som minimikrav och överträffa både dessa och kundernas krav och förväntningar
 • Uppmuntra leverantörer, kunder och andra partners att anamma vårt synsätt på miljöfrågor

 

Teknisk utveckling

Vi skall förstå kunders och samhällets nuvarande och framtida behov, uppfylla dess krav och sträva efter att överträffa dess förväntningar genom att:

 • Målmedvetet verka för att våra produkter och materialval är innovativa
 • Kontinuerligt uppdatera befintliga produkter
 • Reducera och undvika miljöfarliga material

 

Ständiga förbättringar

Vårt miljötänkande skall integreras i alla aktiviteter och förbättras genom att:

 • Sätta upp, informera, mäta och följa upp definierade mål
 • Engagera all personal

 

Resurseffektivitet

Genom att beakta det totala kretsloppet kommer våra produkter och tillverkningsprocesser att:

 • Förbruka ett minimum av råmaterial och energi
 • Lämna minsta möjliga avfall samt förenkla avfallshanteringen
 • Ledningen med ledningsgruppen är ansvariga för att information om alla i denna policy beskrivna aktiviteter når ut, blir införda samt resultat redovisas faktiskt och öppet.