4. Rengöring och bottensugning

Fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts vid vattenlinjen.

Genom att rengöra din vattenlinje emellanåt undviker du beläggningar.

 

 

Hantering: Beroende på smutsighetsgraden används rengöringsmedlet koncentrerat eller utspätt 1:1. Använd en mjuk svamp eller trasa. Vissa fläckar kan behöva behandlas mer än andra. Använd endast rengöringsmedel avsett för pooler.

Obs! Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor. Kemikalier skall användas på ett säkert sätt.
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Bottensugning
Sätt fast bottensughuvudet på teleskopstången och fäst sugslangen på bottensughuvudet.

 

Ställ sedan ner bottensughuvudet på bassängens botten och mata sugslangen ner under vattenytan, så att slangen fylls med vatten och luften evakueras ur sugslangen.

 

Därefter förs andra änden av sugslangen till bräddavloppet. Sätt fast bottensugplattan (Skimvac) över silkorgen och anslut bottensugslangen.

 

Om suget i bottensugmunstycket försämras under bottensugningen, töm bräddavloppets silkorg. Eventuellt behöver även pumpens silkorg tömmas och filtret backspolas om poolen är starkt nedsmutsad.

 

Efter avslutad bottensugning, stäng av pumpen för att lossa bottensugplattan från silkorgen. Backspola filtret.

Unna dig bekvämlighet. Köp en automatisk bottensugrobot och njut i solen medan den gör jobbet åt dig!