Poolkemikalier och spakemikalier

Det är viktigt att hålla poolen ren och fin, vilket är enkelt för den som har rätt utrustning och hjälpmedel. För att du som poolägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett gnistrande klart poolvatten har Pahlén tagit fram ett komplett poolvårdsprogram med poolkemikalier och testinstrument.

 

Poolvattnet skall vara fritt från all smuts, såväl synlig som osynlig. Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också alger och mikroorganismer av olika slag som sprids till poolen. Dessa bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemisk rening i form av poolkemikalier.

Spakemikalier – Vattenvård och skötsel av spabad i fyra enkla steg

Det är extra viktigt att hålla vattnet i spabadet hygieniskt på grund av de höga vattentemperaturerna. Spabadet skall vara fritt från alla föroreningar, såväl synliga som osynliga. De synliga föroreningarna avlägsnas huvudsakligen via spabadets patronfilter.

De osynliga föroreningarna är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också kosmetikarester, alger och mikroorganismer av olika slag som kan utvecklas i spabadet. Vid ett för högt pH-värde kan även höga halter av kalkutfällning ske som kan försvåra desinfektionen av spabadet.

 

De osynliga föroreningarna bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemisk rening i form av rätt spakemikalier. Chockklor (aktivt syre) tillsammans med algmedel ger en effektiv grunddesinfektion. Spaklor ger en bra långtidsdesinfektion av vattnet och mindre doseringar behövs emellanåt för att hålla vattnet rent och hygieniskt. Ett bra balanserat vatten redan från uppstart gör det enkelt att sköta spabadet. Dessutom är det skonsamt mot utrustningen.

Spabadet bör även förses med ett lock för att förhindra nedskräpning och minska förlusten av värme och desinfektionsmedel när det inte används.

 

Det är enkelt för den som har rätt utrustning och hjälpmedel att hålla spabadet rent. För att du som spabadsägare alltid skall kunna ha ett gnistrande klart och hygieniskt vatten i ditt spabad har Pahlén tagit fram ett komplett sortiment spakemikalier.

 

Poolkemikalier

en förutsättning för ett klart poolvatten

Spakemikalier

Ett komplett program av spakemikalier