Spakemikalier för spabad

Spabadet skall vara fritt från alla föroreningar, såväl synliga som osynliga. De synliga föroreningarna avlägsnas främst via spabadets patronfilter.

 

De osynliga föroreningarna bekämpas och kontrolleras med hjälp av spakemikalier i form av kemisk rening så som chockklor (aktivt syre), algmedel och spaklor.

Spabadet bör förses med ett lock för att förhindra nedskräpning och minska värmeförlust.

 

För att du som spabadsägare alltid skall kunna ha ett gnistrande klart och hygieniskt vatten i ditt spabad har Pahlén tagit fram ett komplett spaprogram med spakemikalier.

Vägen till ett hygieniskt spavatten börjar med pH-reglering

pH-reglering
Spabadets pH-värde skall alltid ligga mellan 7,0 och 7,4. För lågt pH-värde kan orsaka skador på spabadet t.ex rörsystem. För högt pH-värde kan leda till t.ex. hudirritation och kalkutfällning och även försvåra desinficering av spabadet.

 

pH-plus, granulat 1 kg

Art.nr 4584001 
pH-plus (natriumkarbonat) höjer vattnets pH-värde.

 

pH-minus, granulat 1 kg

Art.nr 4581001 
pH-minus (natriumbisulfat) sänker vattnets pH-värde.

pH högre än  7,4
= basiskt vatten

pH lägre än  7
= surt vatten

pH  7,0 – 7,4
= optimalt

Nästa steg är desinfektion

 

Desinfektion
På grund av de höga vattentemperaturerna i spabadet är det av yttersta vikt att spavattnet desinficeras på rätt sätt för att undvika förekomsten av organismer som bakterier, alger och svampar. Spakemikalierna eliminerar föroreningar och gör vattnet hygieniskt, glittrande och friskt.

 

Spa chock, granulat 1 kg

Art.nr 4551001 
Spa chock baseras på aktivt syre. För att få en effektiv desinfektion används spa chock i kombination med spa
algmedel för grunddesinfektion. Spa chock används även för kontinuerlig desinfektion på klorbasis.

 

Spa algmedel, 1 l

Art.nr 4560001 
Algmedel är ett högeffektivt algbekämpningsmedel som motverkar uppkomst av alger. Spa algmedel används i kombination med spa chock och förstärker desinfektionseffekten.

 

Spa klor, granulat 1 kg

Art.nr 4555001 
Spa klor används för långtidsdesinfektion för att pH- och klorvärderna skall hålla en stabil nivå.

 

 

Alkalinitet
Det är viktigt att pH-värdet ligger på rätt nivå i spabadet d.v.s. 7,0-7,4. Spa alkalinitet plus används för att hålla pH-värdet stabilt. Det idealiska alkalinitetsvärdet ligger mellan 80-120 mg/l.

 

Spa alkalinitet plus, granulat 1 kg

Art.nr 4533001  
Spa alkalinitet plus används för att hålla pH-värdet stabilt.

 

 

Avsluta med rengöring

 

Rengöring

Fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts vid vattenlinjen. Används med fördel på linerpooler, kaklade pooler och glasfiberpooler.

 

Rengöringsmedel, 1 l

Art.nr 4541001 
För rengöring av spafiltret.

 

Obs! Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor.
Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.