Autodos RAM

Du läser enkelt av ditt Autodos-system online. En färdig nyckellösning med smarta fleranvändarmöjligheter. Ingen programvara krävs, molntjänsten finns online och all data lagras på säkra globala servrar.

 

Autodos RAM är enkel att använda och kräver ingen separat programvara

Systemkomponenter
Systemkompatibilitet med Autodos M1-M2-M3 *
Gateway moduler för Ethernet (WAN) eller mobil (GPRS/3G) uplink
Modbus-RTU kommunikationsmodul
* Autodos mjukvara från version 5.6

 

Modbus RTU Interface
Art.nr. 416209

Intern kommunikationsmodul Autodos

 

EC220 – Gateway Mobile
Art.nr. 416230

Typ EC220 Extern web-modul för GPRS/3G uplink
Inklusive abonnemang molntjänst 12 månader. SIM-kort ingår ej

 

EC310 – Gateway Ethernet
Art.nr. 416231

Typ EC310 Extern webb-modul för Ethernet uplink
Inklusive abonnemang molntjänst 12 månader.

Administrera och analysera Autodos via molntjänst på internet

Egenskaper

  • Online-visualisering av parametrar
  • Innefattar 50 000 loggpunkter / system / år
  • Regelbundna rapporter
  • Larmhistorik och mätvärden loggas
  • Upp till nio olika språkval
  • Kartfunktion med systemposition och aktuell status
  • Möjlighet för två användare att logga in för individuella projekt
  • Rapportmodul för online-data eller trendanalys
  • Larm och larmhistorik online eller via e-mail/SMS
  • Ingen programvara krävs, molntjänsten finns online och sköts via din browser Firefox, Chrome, Safari etc.