Rent vatten med rätt pooltestare och poolvårdsartiklar

Det är viktigt att hålla rätt pH- och klorvärde i poolen. Pahlén har enklare mätinstrument för privata pooler men även mycket avancerad mätutrustning för att kontrollera vattenkvaliteten i offentlig miljö, där kraven ofta är betydligt högre. Pahlén erbjuder ett komplett och väl utprovat program av poolvårdsartiklar och testinstrument för att förenkla och underlätta skötseln för alla poolägare.

Ett noga utvalt program av poolvårdsartiklar

Förenklar och underlättar skötseln för alla poolägare