Bygg din pool med produktguiden!  Steg 1 – Poolstomme

Hitta poolstommen som passar dig, din tomt och dina förutsättningar

Det finns många olika sätt att bygga en poolstomme, alla med olika egenskaper och fördelar beroende på placering och förutsättningar.

Att fundera över innan du väljer poolstomme:

  • Markförhållanden på platsen; nedgrävd eller ovanjord/suterräng?
  • Kostnad för anläggning av poolen? Kan du/vill du göra något själv?
  • Vilken livslängd kan man räkna med? Underhållsbehov?
  • Hur välisolerad är stommen? Och hur påverkar det driftskostnaden?

Alla poolstommar med liner kan delas in i två kategorier:

  • Tjock vägg – betong, isolerblock, lecablock
  • Tunn vägg – plåt, trä, glasfiber

Nedan kan du läsa mer om de två populäraste poolstommarna i Norden, nämligen isolerblock/thermoblock (tjock vägg) och trä (tunn vägg).

Träpool

I Sverige har man byggt träpooler sedan 60-talet. Inte så konstigt med tanke på att vi är en skogsnation. Detta gör träpoolen till en mycket välbeprövad poolkonstruktion. Träets flexibla struktur har visat sig vara en fördel i det svenska klimatet där tjälen annars lätt kan ställa till det.

Trästommen byggs av tryckimpregnerat virke (klass A), reglar, plywood och stödkonsoler av magnelisgalvaniserat stål. Väggarna binds ihop nertill på poolbotten med tvärgående reglar. Bottenfundamentet är antingen en gjuten platta eller kraftiga reglar på packat grus/sand. På insidan av poolväggen rekommenderas en tunn cellplast och liner och på utsidan någon form av isolering.

Poolstomme av isolerblock

Stommen byggs av lätta cellplastblock som staplas som byggklossar på en gjuten betongplatta. Armering och ingjutningsdetaljer monteras i isolerblocken innan betong fylls på ovanifrån. Poolväggarna kläs invändigt med en liner.

Denna populära stomme, även kallad Thermopool, fungerar både nedgrävd och som fristående poolkonstruktion. Därmed passar den utmärkt även på tomter med sluttning, alltså delvis nedgrävd. Detta tillsammans med en lång livslängd och god värmeisolering har gjort att så många väljer just denna stomme för sin pool.

Liner

Oberoende på val av poolkonstruktion skall insidan kläs med liner som finns i många olika färger och mönster. En liner lämpar sig väl i vårt nordiska klimat.

En liner finns att beställa i alla standardformat, men kan även måttanpassas för skräddarsydda finesser, så som trappor eller varierande djup.

Mer exklusiva liners kan även svetsas på plats.

Träpool

(tunn vägg)

Beprövad lösning för svenskt klimat. Perfekt för dig som vill göra mycket av jobbet själv. Låg material- och anläggningskostnad.

Isolerblock/thermopool

(tjock vägg)

Stabil och välisolerad pool med lång livslängd. Kan anläggas i sluttning och ovan mark.