Bygg din pool med produktguiden!  Steg 2 – Vattenrening

Egen pool – ett rent nöje med rätt filter och poolpump

Det är viktigt att poolens renings- och cirkulationssystem fungerar som det ska för att du ska kunna njuta av din pool. Pumpen ser till att skapa suget i bräddavloppet som sedan trycker vattnet igenom poolfiltret och poolvärmaren, tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Större skräp fastnar i pumpens silkorg, smuts och grövre föroreningar renas i sandfiltret och poolkemin tar hand om de mindre partiklarna, som alger och bakterier.

Genom att välja en cirkulationspump av hög kvalitet får du en stabil och tyst gång samt lång drifttid utan avbrott. Sandfilter i glasfiberarmerad polyester är mycket tåliga och driftsäkra och kräver minimalt med underhåll. Du får helt enkelt renare vatten och mindre besvär med underhåll om du satsar lite extra på cirkulation och rening.

Välj rätt cirkulationspump

Pahléns exklusiva bronspumpar är speciellt utvecklade för pooler där höga krav ställs på kapacitet, stabil och tyst gång och framför allt lång livslängd.

SBM poolpump är en pump tillverkad av högkvalitativ plast.

Pahlén WaterVISE med pumphus och pumphjul av brons, levererar ett mycket effektivt flöde och ger en 30% bättre energieffektivitet än likvärdiga pumpar på marknaden. Tack vare den höga prestandan kan du i många fall välja en mindre pump än vad som normalt rekommenderas.

Pahlén EcoVISE är i princip samma pump som WaterVISE försedd med högeffektiv varvtalsreglerad motor. Tre justerbara varvtalslägen garanterar en maximal energibesparing och tyst drift. Ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt eftersom driften kan anpassas till behovet för stunden.

Sandfilter och filtermedia

Sandfilter med sand

Ett klassiskt sandfilter med filtersand renar effektivt partiklar ner till 25μ. Den kräver att du backspolar med jämna mellanrum och dessutom bör sanden bytas helt efter ca 6-8 år.

Sandfilter med AFM, Activated Filter Media

Ett alternativ till traditionell filtersand är AFM, som består av aktiverat och återvunnet glas. Ett effektivt filtermaterial som ger utmärkta egenskaper i filter för pooler och renar partiklar ner till 5μ. Med AFM förbrukas 30% mindre vatten vid backspolning, bakteriell tillväxt förhindras och det krävs mindre kemikalier, som i sin tur sparar både pengar och miljö.

Plastpump/Sandfilter med sand

PREMIUM

Plastpump av högkvalitativ plast och sandfilter av polypropylen med sand som filtermedia.

Bronspump/Sandfilter med AFM

PREMIUM PRO

Exklusiv pump med pumphus och pumphjul av brons, pumpaxel i rostfritt syrafast stål som säkerställer en lång livslängd, bästa energieffektivitet och en tyst drift. Sandfilter av glasfiberarmerad polyester med AFM som filtermedia.

Bronspump varvtalsreglerad/ Sandfilter med AFM

PREMIUM ECO

Maximera energibesparingen med en varvtalsstyrd bronspump med timerfunktion för flexibel och tyst drift. Sandfilter av glasfiberarmerad polyester med AFM som filtermedia.