Bygg din pool med produktguiden!  Steg 7 – Vattenkontroll och desinficering

Gnistrande klart vatten med korrekt vattenvård

Klart poolvatten är naturligtvis en bra start – men det räcker inte för att garantera ett hälsosamt dopp. Trots bra cirkulation och filtrering kan det finnas osynliga föroreningar i vattnet som är otrevliga. Alger, virus och bakterier kan rentav göra badet ohälsosamt. Dessa bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemisk rening i form av poolkemikalier. Det mest primära är att vattnet håller rätt pH-värde; 7,4. Desinficerande medel fungerar då optimalt. Både poolen och människokroppen mår bäst när vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

De mest använda och effektivaste desinfektionsmedlet är klor. Olika faktorer, så som hur mycket poolen används och temperatur, påverkar klorförbrukningen. Därför är det viktigt att regelbundet göra vattenkontroller och balansera vattnet med kemikalier vid behov.

Med UV-rening elimineras skadliga bakterier och gör att poolens klorinnehåll kan minskas med ca 50%.

Vill man göra det riktigt enkelt för sig – och se till att vattenbalansen alltid är korrekt, oavsett hur många som badar, kan man installera en Pahlén MiniMaster. Den övervakar automatisk vattenkvaliteten, kontrollerar och optimerar doseringen av kemikalier kontinuerligt.

Vattenanalys & manuell dosering

Det är viktigt att ha ett bra mätinstrument för att få tillförlitliga mätvärden. De enkla teststickorna som doppas i vattnet och jämförs mot en färgskala gör det svårt att fastställa exakta, korrekta värden. Satsa istället på tillförlitligt digitalt mätinstrument. Autocheck 15 mäter poolens klorhalt (fritt och totalt), pH-värde, total alkalinitet och cyanursyrainnehåll fotometriskt med mycket hög precision.

Utefter resultatet regleras först pH-värdet till korrekt nivå och sedan justeras klorhalten. Hur mycket kemikalier som behöver tillsättas beror på flera faktorer; vilka värden som är fel, hur stor avvikelsen är och vattenvolymen i poolen.

Dosera alltid kemikalier på kvällen, efter dagens sista dopp.

UV-rening

UV-rening är ett miljövänligt och högeffektivt sätt att desinficera poolvattnet och minska åtgången av kemikalier (klor) i poolanläggningen. En Auto-UV producerar kortvågig ultraviolett UVC-strålning som neutraliserar bakterier, virus och alger, helt utan att tillföra något till vattnet. UV-ljus bryter även ner de restprodukter som uppstår vid användandet av klor (kloraminder/“bundet klor), vilket minskar risken för röda ögon, klorlukt och eventuella allergibesvär. Klornivån kan reduceras till ca 0,5mg/l

 

Pahlén Auto-UV75 och 130 är effektiva och populära tillval för desinficering av poolvattnet. Med en Auto-UV monterad minskar du behovet av kemikalier och poolvattnet blir kristallklart och behagligt att bada i.

MiniMaster mät- och doserutrustning

En avancerad och intelligent mät- och doserutrustning som kontinuerligt övervakar och automatiskt doserar desinfektion vid behov. En näst intill bekymmersfri skötsel av din pool helt enkelt.

Med hjälp av dem känsliga elektroderna i MiniMaster mäts de två viktigaste parametrarna i en vanlig privatpool, mängden klor och pH-värde.

 

Doseringsbehovet varierar från dag till dag och tid på dygnet. Om poolen inte används och är täckt med överdrag eller pooltak sjunker behovet av klor. Är poolen däremot öppen i strålande solsken, med många badande, ökar klorbehovet snabbt. Dessa variationer övervakas kontinuerligt av MiniMaster vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten.

Digital pooltestare

Autocheck 15

Basalternativ för den som kan lägga lite tid på skötsel själv. Enkel att använda men kräver manuell insats med kemdosering.

Auto-UV

UV-desinfektion

Säker och effektiv desinfektion som möjliggör minskning av vattnets klorhalt.

MiniMaster

Mät & dosautomat

Slipp att tänka på din vattenkvalitet i poolen och låt det skötas automatiskt, så du får tid över till annat.