Choose language:
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Balanserat vatten

 

Poolvattnets balans bestäms utifrån en samtidig mätning av temperatur, pH-värde, kalciumhårdhet och total alkalinitet.

Beräkning av vattnets balans ger en uppfattning om poolvattnet är aggressivt eller kalkutfällande.

 

Indexvärde högre än +0,5 ger - kalkutfällande vatten.
- grumligt vatten och kalkbeläggningar på poolens väggar, rörledningar etc.
   
Indexvärde lägre än -0,5 ger - aggressivt vatten.
- irritation på ögon och slemhinnor samt angriper poolens maskinella
  utrustning.

 

Beräkning av indexvärdet sker med formeln:
Indexvärde = pH+TF+KF+AF-12,1

 

pH pH
TF Temperaturfaktor
KF Kalciumhårdhetsfaktor
AF Total alkalinitetsfaktor
12,1 Konstant

 

Se nedanstående tabell för faktor till respektive parameter i formeln.

Vid bestämning av vattnets balans rekommenderas Autocheck IIIi, fotometriskt testset för att erhålla exakta värden för varje parameter i formeln. Kontakta din återförsäljare för hjälp med mätning.

 

Balanserat vatten

 

Poolbild