Poolvärmare – vi hjälper dig med uppvärmning av din pool

Det är viktigt med rätt poolvärmare, vid uppvärmning av poolen finns i huvudsak fyra värmekällor; värmeväxlare, värmepump, elvärmare eller solfångare. En värmeväxlare installeras och ansluts till husets befintliga el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning. Elvärmarna är små och kompakta och ansluts enkelt till befintligt elnät och ger full effekt dygnet runt. Pahlén Inverter poolvärmepumpar nyttjar den omgivande värmen i luften effektivt och överför den via en inbyggd värmeväxlare till poolvattnet.

för snabb uppvärmning av din pool

för ekonomisk och effektiv uppvärmning

till pool, spa eller badtunna