Brom

Ett alternativ för klorkänsliga personer!

 

Brom, tabletter.
Brom liknar i flera avseenden klor. Fördelarna är dock:

  • Brom kan utan problem användas omväxlande eller samtidigt med klor.
  • Brom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor.
  • Den typiska kemikalielukten är obefintlig. Terapibad, bubbelbad och klorkänsliga personer rekommenderas använda brom.

 

Bromtabletter doseras i bräddavlopp eller via dispenser. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras efter temperatur och användarfrekvens.

 

Riktvärden Brom

Min: 2 ppm (mg/l)
Max: 4 ppm (mg/l)
Testas: 1 ggr veckan

 

Bromhalten måste mätas regelbundet med testset.