Poolkemi den kemiska reningen

Poolvattnet skall vara klart och helt rent från all smuts, såväl synlig som osynlig. Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också alger och svampar av olika slag som sprids till poolen, där de finner en gynnsam livsmiljö. Dessa bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemiska medel.

För att skapa ett gnistrande klart och rent vatten behöver poolen kemiskt behandlas avseende:

 

Rengöring och bottensugning

Fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts vid vattenlinjen. Bottensug poolbotten, töm silkorgen i brädd avlopp och pump regelbundet samt backspola filtret.

 

pH-reglering

Desinficerande medel fungerar optimalt inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

 

Desinfektion

Poolvatten desinficeras för att döda organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller brom.

 

Flockning

En bra filtrering av poolvattnet gör att det behövs mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. Flocknings- eller klarningsmedel bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret. Endast pooler med sandfilter kan flockas.

Algbekämpning
Algmedel hindrar algerna från att etablera och föröka sig i poolen. Alger, som redan etablerat sig, tas bort med extra mycket klor (chockklorering). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med algmedel.