2. Desinfektion

Poolvatten desinficeras med klor för att eliminera organismer som bakterier, alger och svampar och gör vattnet glittrande och friskt.

De mest använda och effektivaste medlen är klor eller brom. Klor finns i olika former för olika ändamål. Kalciumklor dagsklor, kalciumklor chockklor eller veckoklor (multiklor).

 

Kalciumhypoklorit dagsklor

Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig sakta och avger klor till poolvattnet.

Dosering: Se instruktion på förpackningen för dosering vid säsongsstart, underhållsdosering eller vid chockklorering.

Hantering: Lägg tabletterna i bräddavloppets silkorg eller klordispenser. Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Dagsklorering ger högeffektiv desinfektion av poolvattnet!

Kalciumhypoklorit chockklor

Chockklor är samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer vattnets pH-värde.

Dosering: Vid säsongsstart tillsätts kalciumklor/chockklor granulat. Under säsong vid hög badbelastning och/eller hög temperatur bör doseringen ökas. Se instruktion på förpackningen för dosering.

Hantering: Lös rätt mängd granulat i en hink med varmt vatten. Tillsätt alltid vattnet först och därefter kemikalierna. Tillsätt därefter lösningen försiktigt i bräddavloppet eller längs bassängkanten. Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Balansera pH-värdet med pH-sänkande medel efter varje chockklorering.

Veckoklor, multiklor

Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor. Klorpuckarna placeras i bräddavloppet eller i en dispenser. Multiklor innehåller även flockningsmedel och algmedel. Vid användning av veckoklor rekommenderas regelbunden chockklorering med kalciumhypoklorit.

Dosering: Användning av veckoklor skall ske med återhållsamhet. Pahlén rekommenderar att 70% av kloreringen sker med dagsklor/kalciumklor.

Hantering: Placera tabletten i bräddavloppet eller i en klordispenser. Kontrollera klorvärdet var tredje dag. Poolvattnet skall chockbehandlas var 2-4 vecka, beroende på badbelastning. Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med chockklor.