Poolkemikalier och vattenvård

För att du som poolägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett gnistrande klart poolvatten har Pahlén tagit fram ett komplett sortiment av poolkemikalier.
Du kan läsa mer om vad du ska tänka på när det gäller vattenkemi på vår sida Vattenkemi.

pH-justering

Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet får varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6. Optimalt pH-värde är 7,4.

0802003
pH-plus, granulat
3 kg hink

pH-plus (natriumkarbonat) höjer vattnets pH-värde.

0811003
pH-minus, granulat
3 kg hink

pH-minus (natriumbisulfat) sänker vattnets pH-värde.

0810010
pH-minus, flytande 15% Svavelsyra
10 kg dunk

Sänker vattnets pH-värde.

415427
Aseko pH-minus
20 l

Sänker vattnets pH-värde.
Går även att använda med andra autodosersystem, ex MiniMaster.

Desinfektion

Poolvatten desinficeras för att eliminera organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller brom.

0401003
Kalciumklor chockklor, 70%, granulat
3 kg hink

Chockklor är samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH-värdet med pH-sänkande medel varje vecka och efter varje chockklorering.

415422
Aseko OXY Pure
20 l

Ett hjälpmedel för oxidation och bortskaffande av organisk smuts i poolvattnet. Oxy Pure är väteperoxid med en koncentration på <12%.

415429
Aseko CHLOR Pure
20 l (24kg)

Baserad på natriumhypoklorit <13%. Perfekt för desinfektion i alla typer av pooler.
Går även att använda med andra autodosersystem, ex MiniMaster.

415519
ACO
20 l

ACO är en miljövänlig flytande produkt utvecklad för utomhuspooler, inklusive saltvattenpooler. ACO kan användas som en del av Dryden DAISY eller för sig själv och tillsätts i vattnet för att filtrera UV-ljuset så att kloret inte bryts ner lika fort. ACO fungerar även som en fotokatalysator som i kombination med solljus genererar fria radikaler som oxiderar föreoreringar i vattnet.

415504
ACO
5 l

ACO är en miljövänlig flytande produkt utvecklad för utomhuspooler, inklusive saltvattenpooler. ACO kan användas som en del av Dryden DAISY eller för sig själv och tillsätts i vattnet för att filtrera UV-ljuset så att kloret inte bryts ner lika fort. ACO fungerar även som en fotokatalysator som i kombination med solljus genererar fria radikaler som oxiderar föreoreringar i vattnet.

0507003
Veckoklor, multiklor, 87 %, tabletter 200 g
3 kg hink

Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor. Klortabletterna placeras i bräddavloppet eller i en dispenser. Multiklor innehåller även flockningsmedel och algmedel. Vid användning av veckoklor rekommenderas regelbunden chockklorering med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med chockklor.

0580005
Brom, tabletter, 20 g
5 kg hink

Bromtabletter doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator, ett speciellt tryckkärl för kontinuerlig dosering av bromlösning till poolvattnet. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras efter temperatur och användarfrekvens. Bromhalten måste mätas regelbundet med testset för att kontrollera förbrukningen.

0586024
Klor flytande, Natriumhypoklorit ≤15%
24 kg dunk

Flockning

Flockningsmedel används för att göra grumligt vatten klart igen. Små partiklar slås ihop med varandra och kan därefter filtreras bort.

0901001
Delphin Flockningsmedel
1 l flaska

Flockningsmedel i flytande form hälls direkt i poolen.

0908001
Delphin Flockningsmedel tabletter
1 kg kartong

Tabletterna placeras i bräddavloppets silkorg.

415428
Aseko FLOC+C
20 l (24kg)

En mycket effektiv blandning av polymera flockningsmedel och koaguleringsmedel för ett klart poolvatten.
Används huvudsakligen med ASIN AQUA Home eller dylik utrustning.

415503
Dryden Aqua APF
20 l

APF är ett flockningsmedel som består av 6 olika elektrolyter och polyelektrolyter och samlar ihop mycket små partiklar, såsom hudceller och bakterier till större partiklar som lätt filtreras bort i poolfiltret.
APF tar även bort fosfater vilket hämnar alg- & bakterietillväxt.

Algbekämpning

Algmedel hindrar algerna från att etablera- och föröka sig i poolen. Alger som redan etablerat sig tas bort med extra mycket klor (chockklorering). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med algmedel.

0610001
Delphin Algmedel
1 l flaska

Ett högeffektivt algbekämpningsmedel som motverkar uppkomst av alger.

415515
Dryden Aqua NoPhos
1 l

NoPhos tar bort fosfater som kommer in i systemet från vattentillförseln och från skräp som faller ner i poolen. Utan fosfater finns inget gödningsmedel för alger och bakterier och de kommer helt enkelt att svälta.

415516
Dryden Aqua NoPhos
20 l

NoPhos tar bort fosfater som kommer in i systemet från vattentillförseln och från skräp som faller ner i poolen. Utan fosfater finns inget gödningsmedel för alger och bakterier och de kommer helt enkelt att svälta.

415430
Aseko ALGICID
20 l

Perfekt för användning i simbassänger och spa. En kraftfull långvarig, icke-skummande algbekämpningsprodukt som förhindrar och dödar alla typer av alger.
Används huvudsakligen med ASIN AQUA Home eller Salt eller med dylik utrustning.

Rengöring

För effektiv rengöring av poolens ytor behövs ett fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts vid vattenlinjen. Används med fördel på linerpooler, kaklade pooler och glasfiberpooler.

1331001
Delphin
Poolrengöring 1 l flaska

För rengöring av vattenlinjen.