Spakemikalier och vattenvård

För att du som spabadsägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett gnistrande klart spavatten har Pahlén tagit fram ett komplett sortiment av spakemikalier.
Du kan läsa mer om vad du ska tänka på när det gäller vattenkemi på vår sida Vattenkemi.

Vägen till ett hygieniskt spavatten börjar med pH-reglering

pH-reglering
Spabadets pH-värde bör alltid ligga mellan 7,0 och 7,4. För lågt pH-värde kan orsaka skador på t.ex rörsystemet medan ett för högt pH-värde kan leda till t.ex. hudirritation och kalkutfällning och även försvåra desinficering av spabadet.

4584001
Delphin Spa pH-plus, granulat
1 kg burk

pH-plus (natriumkarbonat) höjer vattnets pH-värde.

4581001
Delphin Spa pH-minus, granulat
1 kg burk

pH-minus (natriumbisulfat) sänker vattnets pH-värde

Nästa steg är desinfektion

På grund av de höga vattentemperaturerna i spabadet är det av yttersta vikt att spavattnet desinficeras på rätt sätt för att undvika förekomsten av organismer som bakterier, alger och svampar. Spakemikalierna eliminerar föroreningar och gör vattnet hygieniskt, glittrande och friskt.

4551001
Delphin Spa Shock, granulat
1 kg burk

Spa chock baseras på aktivt syre. För att få en effektiv desinfektion används spa chock i kombination med spa
algmedel för grunddesinfektion. Spa chock används även för kontinuerlig desinfektion på klorbasis.

4561001
Delphin Spa Chock support
1 l flaska

Komplettering till desinfektion med aktivt syre eller brom.

4555001
Delphin Spa snabbklor, granulat
1 kg burk

Spa snabbklor används som långtidsdesinfektion för att pH- och klorvärderna ska hålla en stabil nivå.

Alkalinitet

Det är viktigt att pH-värdet ligger på rätt nivå i spabadet d.v.s. 7,0-7,4. Spa alkalinitet plus används för att hålla pH-värdet stabilt. Det idealiska alkalinitetsvärdet ligger mellan 80-120 mg/l.

4533001
Delphin Spa Alkalinity up, granulat
1 kg burk

Spa alkalinitet plus används för att hålla pH-värdet stabilt.

Avsluta med rengöring

Fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts i spabadets filter.

4541001
Delphin Spa Filterrens med spraymunstycke
1 l flaska

För rengöring av spafiltret.