Bygga pool? Vi hjälper dig att välja poolstomme

Vilken typ av pool ska du välja? Det finns egentligen bara sex olika typer av poolstommar när det gäller pool.

Vilken typ av poolstomme du än väljer, så passar våra utrustningsdetaljer din pool.

 

Det finns några enkla saker att tänka på inför ditt poolbygge:

Efter schaktning bör marken packas och fyllas med bärlager. För att få längsta möjliga livslängd på poolstommen skall poolgropen dräneras väl så att inget vatten blir stående utanför stommen. Dräneringsrör runt poolen eller en inspektionsbrunn med självstartande länspump är alternativen. Återfyll med dränerande material närmast poolstommen.

Tänk på att isolera väggar och botten för att spara energi och uppvärmningskostnader.

Poolstomme av plåt

Plåtstommen tillverkas av rostfritt eller galvaniserat stål. Väggelementen levereras prefabricerade i bredder om 0,5 – 1 m och sammanfogas med bultförband. Alla hålbilder i stommen för bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken och eventuell Jet Swim är redan utstansade. Stommen är avsedd för nedgrävning i mark och utsidan återfylls med dränerande grus. Poolbotten är av sand eller betong och poolens insida förses med liner.

Plåtstommen lämpar sig väl för dig som vill bygga poolen själv, då alla väggpaneler, stag, stödprofiler etc. är prefabricerade och endast behöver skruvas ihop. Poolväggsbeklädnad är en liner.

Stomme av glasfiber/PP-plast

Poolstomme av glasfiberarmerad polyester med invändig gelcoat. Levereras som en komplett självbärande pool med väggar och golv i ett enda stycke. Den invändiga gelcoatbeläggningen är slitstark och lätt att underhålla.

Installationen är enkel då hela baljan lyfts ner med kran i en färdig grop med packad och avjämnad grusbotten. Därefter återfyller man med grus runt om poolens väggar.

Poolstomme av isolerblock

Poolstommen byggs av lätta cellplastblock som staplas som byggklossar. Armering och ingjutningsdetaljer som bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken och Jet Swim monteras i isolerblocken innan betong fylls på ovanifrån. Poolväggsbeklädnad är en liner.

Sätt ihop ett poolsystem som passar din poolstomme. Pahlén poolkonfigurator

Pool av mursten

Pool av mursten muras upp likt en husgrund, skikt efter skikt. Bräddavlopp, inloppsmunstycken, belysning, eventuell Jet Swim o.s.v. muras in på lämplig plats.

Stommen putsas invändigt och kläs med liner.

Stomme av betong

En armerad betongpoolstomme kan göras i olika former och anpassas till olika terrängförhållanden. Den kan konstrueras med erforderlig hållfasthet mot alla aktuella jord- och vattentryck och göras fullt vattentät.

En betongstomme är i stort sett underhållsfri under förutsättning att den utföres på ett fullt fackmässigt sätt. Bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken, Jet Swim o.s.v. gjuts in på lämplig plats.

De vanligaste poolväggsbeklädnaderna är kakel, klinker, mosaik eller speciell poolfärg.

Stomme av trä

Trästommen byggs av tryckimpregnerat virke (klass A). Reglar, plywood och eventuella stödkonsoller av stål. Väggarna binds ihop nertill på poolbotten med tvärgående reglar.

Hål görs i plywooden för bräddavlopp, inloppsmunstycken, belysning och eventuell Jet Swim. Dessa monteras i samband med linern. Till botten används en gjuten platta eller sand. På insidan av poolväggen rekommenderas en tunn cellplast och liner. När linern är på plats, återfylls utsidan med dränerande grus i samma takt och höjd som vatten fylls på.

Poolväggsbeklädnad är en liner.

Lämpliga för självbyggaren

Plåt, Trä, Isolerblock

Lämpliga för yrkesbyggaren

Betong, Glasfiber / PP-plast, Mursten