Mät- och doserutrustning

En pool med automatisk mät- och doserutrustning gör dosering av kemikalier ger ett rent och klart badvatten. Med en Pahlén Autodos eller MiniMaster installerad i swimmingpoolanläggningen mäts kontinuerligt vattenkvaliteten och lämplig dos av kemikalier tillförs. Detta leder till en bättre lönsamhet då klor- och pH-värdet kan hållas på en konstant nivå och onödigt höga värden elimineras, vilket gynnar de badande och vår miljö. Ytterligare desinfektion fås med Auto-UV titanium, desinfektion med ultraviolett ljus.

 

Rätta värden och optimal dosering med automatik.