Sandfilter till pool för kristallklart poolvatten

För att hålla vattnet rent och klart i din pool behövs ett sandfilter och en pump. Poolens mekaniska rening sker genom filtret och centralventilen på filtertanken styr vattenflödet genom filtret. Beroende på vilket filtermedia som används filtreras partiklar ner till 1 µm (tusendels mm) med AFM grade 1 & 2 eller 20 µm vid användning av filtersand med kornstorlek 0,6-0,8 mm. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer. Backspolning bör göras när trycket ökat till ca 0,2 bar sedan föregående backspolning.

Pahlén tillhandahåller exklusiva sandfilter för alla typer av pooler och badtunnor.

Tillverkade av glasfiberarmerad polyester eller polyeten, vilket gör dem mycket driftsäkra. Polyeten och glasfiberarmerad polyester är tåligt mot mekaniskt slitage. Centralventilen (6-vägs) på filtren är tillverkade av ABS-plast, med anslutningar till pump, pool och avlopp. Backspolning av filtret sker enkelt genom att vrida handtaget på centralventilen. Vattenflödet i sanden vänds då och för med sig det smutsiga spolvattnet ut genom ventilens avloppsuttag.

Alla är försedda med bottenplugg för tömning av poolen vid t.ex. avstängning inför vintern.

Poolfilter ger en effektiv, lättskött och ekonomisk rening av din pool eller badtunna. Pahlén har sandfilter/poolfilter för såväl små privata pooler som till stora offentliga anläggningar för bästa möjliga vattenrening.

Vattnet blev verkligen kristallklart med rätt filter.
Familjen Magnusson