Poolvård

Pahlén erbjuder ett komplett och väl utprovat program av poolvårdsartiklar för att förenkla och underlätta skötseln för alla poolägare.

För större bad och offentliga anläggningar finns även en bottensugvagn.