Det enkla sättet att hantera och övervaka vattenkvalitén

Den optimala lösningen för publika bad är att installera en Pahlén Autodos eller för privata bad en MiniMaster. Vattenkvalitén övervakas kontinuerligt och dosering kontrolleras och optimeras, vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten. Ytterligare kontroll och desinficering kan erhållas med Pahlén CO2 och UV-ljus.

Automatisk dosering av poolkemi

Lättanvänd anläggning för reduktion av pH-värdet i poolen

Högeffektiv desinfektion av poolvattnet