Vanliga frågor – FAQ

Blir min pool klorfri om jag installerar en saltklorinator?

Nej det är bara ett annat sätt att tillsätta klor på. Ingen manuell tillsats av klor behöver dock göras då tillverkningen av klor sker via saltklorinatorn. Du behöver fortfarande mäta dina klorvärden precis som i en vanligt klorerad pool. Även salthalten behöver hållas på en rekommenderad nivå.

Hur lång tid tar det att värma poolen?

Att värma upp en pool tar olika lång tid beroende på poolstorlek, vädertemperatur, vindförhållanden, vilken värmeeffekt som finns tillgänglig, hur poolkonstruktionen är isolerad i botten och väggar samt om poolskydd används.

 

En elektrisk värmare levererar den märkeffekt som står på produkten.

 

En värmeväxlares uppgift är att överföra värmeeffekt från en annan värmekälla till poolen.
Vilken värmeeffekt den levererar beror helt på vattenflöden och temperaturskillnader mellan pool och värmesystem. Man kan aldrig erhålla högre värmeeffekt till poolen än angiven effekt på värmekällan.

 

En poolvärmepump utnyttjar värmeenergin från luften.Värmepumpens angivna värmeeffekt är ofta baserad på väder och pooltemperatur ca 25 °C. Låg vädertemperatur och varmt poolvatten minskar poolvärmepumpens märkeffekt med upp till 30%. Hög vädertemperatur och kallt poolvatten ökar poolvärmepumpens märkeffekt med upp till 30%.

 

kW/ Volym 6 9 12 15 18 24 30 36 45 60 72
25 m2 87 58 44 35 29 22 17 15 12 9 7
45 m2 157 105 78 63 52 39 31 26 21 16 13
70 m2 163 122 98 81 61 49 41 33 24 20

 

Antal timmar som det teoretiskt behövs för att värma upp din pool baserad på volym och värmeeffekt.
Från 10-28°C utan avdrag för värmeförluster.

Ju större pump desto bättre rening?

Nej, pumpens uppgift är att cirkulera poolens vatten. Flödet är viktigt för att din pool skall fungera optimalt. En större pump än nödvändigt ger inte bättre rening. Det är viktigt att pump, filter, bräddavlopp och inlopp är dimensionerade tillsammans. Enbart större pump ger inte bättre rening utan ökar bara vattnets hastighet genom filtret, vilket leder till sämre filtrering och högre energiförbrukning.

Varför luktar det “klor”?

När det ”fria” kloret reagerar med ett organiskt material, så övergår det till något som kallas ”bundet” klor, och det är då man känner en så kallad ”klorlukt”.

Måste poolvattnet bytas under badsäsongen?

Nej, inte så länge värdena för pH, klor, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra hålls inom rekommenderade värden. Normalt behövs endast en mindre mängd vatten bytas. Nytt vatten tillsätts normalt som ersättning för det vatten som spolats bort vi den regelbundna backspolningen av sandfiltret.