Kalciumhårdhet

Kalciumhårdheten (KH) är ett mått på mängden kalk som är upplöst i vattnet.

KH-värde lägre än 100 ppm (mg/l) benämns mjukt vatten och drar till sig kalk från betong och kakelfogar i t.ex. betongpooler. KH-värde högre än 300 ppm (mg/l) benämns hårt vatten och ger kalkutfällning.

Lågt eller högt KH-värde gör vattnet aggressivt och resultatet kan bli ett eller flera av följande:

  • Lågt värde ger söndervittrad betong
  • Lågt värde ger söndervittrade kakelfogar
  • Högt värde ger kalkbeläggningar på poolens väggar

 

Höjning av kalciumhårdheten görs med kalciumklorid.

 

Sänkning av kalciumhårdheten görs genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Dela upp spädningen i flera omgångar med 4 timmars mellanrum. Testa vattnet igen och repetera processen tills rätt nivå är uppnådd.

Riktvärden kalciumhårdhet

Min (mg/l): 100 ppm
Max mg/l): 300 ppm
Testas: 1 ggr månad