Standardrutiner för bra vattenvård i pool

Många tror att det är mycket arbete att sköta en pool, men sköter du om poolens cirkulationssystem och kemiska rening på det sätt som beskrivs i denna guide, kan du med relativt lite skötsel se fram emot sköna bad i en pool med rent och klart vatten.

 

Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också alger och svampar av olika slag som sprids till poolen, där de finner en gynnsam livsmiljö. Dessa bekämpas och kontrolleras vanligen med hjälp av kemikalier.

pH

Min: 7,2
Max: 7,6
Testas: 1 ggr veckan

Fritt klor

Min: 0,5 ppm
Max: 1,6 ppm (mg/l)
Testas: 1 ggr veckan

Tänk på att:

  • Poolvattnet ska chockkloreras var 2-4 vecka, beroende på badbelastning.
  • Dosera alltid kemikalier på kvällen efter dagens sista bad.
  • Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor.