1. Vägen till klart vatten börjar med pH-reglering

För att få pH-värdet till optimal nivå behövs en pH-reglering. Det uppnås enklast med pH-höjande eller pH-sänkande medel. Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt.

 

Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

 

Dosering: Dosera en mindre mängd pH-minus/ pH-plus för att sänka/höja pH-värdet med 0,1 pH-enheter.

 

Hantering: pH-minus/pH-plus granulat löses upp i en hink med vatten. Därefter tillsätts lösningen försiktigt i bräddavloppet eller längs med bassängkanten. Mät pH-värdet med jämna mellanrum. Tillsätt inte lösningen i närheten av metalldelar. Låt vattnet cirkulera ca12h och mät sedan igen, justera ytterligare vid behov. Blanda aldrig denna produkt med andra kemikalier! Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.