Olika testset för pool

Med ett testset kontrolleras poolens fria klor och pH-värde. Vissa testset mäter även totalt klor, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra.

 

DPD-testset finns som manuella, där testvattnet jämförs mot en färgskala och som fotometriska, där värdet visas digitalt med upp till två decimalers noggrannhet.

 

Med varje testset levereras testtabletter där:

  • DPD nr. 1 mäter fritt klor/brom
  • DPD nr. 3 mäter totalt klor
  • Phenol röd mäter pH

 

Mycket höga klorvärden d.v.s. över 6 ppm (mg/l) ger ett genomskinligt testvatten helt utan färgindikering och visar att poolen inte alls innehåller något klor. Misstänks detta kan testvattnet spädas 50% med vanligt kranvatten och 50% poolvatten. Multiplicera testresultatet med 2.

 

Undvik att vidröra testtabletterna med fingrarna, då detta kan ge missvisande resultat.

För att få tillförlitliga mätvärden är det viktigt att ha ett bra mätinstrument.