Olika testset för pool

Med ett testset kontrolleras poolens fria klor och pH-värde. Vissa testset mäter även totalt klor, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra.

 

DPD-testset för pool finns som manuella, där testvattnet jämförs mot en färgskala och som fotometriska, där värdet visas digitalt med upp till två decimalers noggrannhet.

 

Med varje testset levereras testtabletter där:

  • DPD nr. 1 mäter fritt klor/brom
  • DPD nr. 3 mäter totalt klor
  • Phenol röd mäter pH

 

Mycket höga klorvärden d.v.s. över 6 ppm (mg/l) ger ett genomskinligt testvatten helt utan färgindikering och visar att poolen inte alls innehåller något klor. Misstänks detta kan testvattnet spädas 50% med vanligt kranvatten och 50% poolvatten. Multiplicera testresultatet med 2.

 

Undvik att vidröra testtabletterna med fingrarna, då detta kan ge missvisande resultat.

För att få tillförlitliga mätvärden är det viktigt att ha ett bra mätinstrument.