Total alkalinitet

Total alkalinitet utgör vattnets buffertförmåga att motstå pH-förändringar.

Total alkalinitet (TA) är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet. Total alkalinitet (TA) bör normalt hållas på ca 60 – 120 ppm.

Riktvärden total alkalinitet

Total alkalinitet

Min (mg/l): 60 ppm
Max (mg/l): 120 ppm
Testas: 1 ggr månad

 

 

Lågt TA-värde gör vattnet aggressivt och resultatet kan bli ett eller flera av följande:

  • Snabba pH-svängningar
  • Aggressivt poolvatten, för både människan och poolens komponeter
  • Röda ögon
  • Hudirritation

 

Total alkalinitet (TA) höjs med natriumbikarbonat. TA-värdet är en process som inte skall påskyndas. Tillsätt små mängder natrumbikarbonat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde har uppnåtts.

 

 

 

 

Högt TA-värde ger svårjusterat pH-värde och resultatet kan bli ett eller flera av följande:

  • pH-värdet svårjusterat
  • Grumligt vatten
  • Kalkutfällningar
  • Röda ögon
  • Hudirritation

 

Total alkalinitet (TA) sänks med natriumbisulfat (pH-minus). Att sänka TA är en lång process och kan ta upp till flera veckor. Tillsätt en mindre mängd natriumsulfat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde är uppnått.

 

Fortsätter problemen kontakta din poolleverantör.