Stänga poolen för vintern – Vinterstängning

Vinterstängning är en viktig del. Försäkra dig om att din poolstomme klarar att vattnet fryser.

När badsäsongen är över och vintern står för dörren är det dags att se över poolen och dess utrustning. Exakt när detta bör göras beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man har. Vi ger här några råd hur du kan gå till väga när din badsäsong är över. För vissa poolkonstruktioner måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas.

OBS! Detta ska endast ses som en vägledning, använd alltid sunt förnuft och läs manualen för dina olika produkter i poolen innan du stänger ner poolen för vintern.

 

För stommar som klarar frysning gäller:

 1.  Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.
 2.  Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +10°C

 

Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:

 1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på avlopp.
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Ta bort eventuell stege, torka av den och förvara den torrt.
 5. Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.
 6. Ta bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå ska vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
 7. Ta upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
 8. Filtertanken ska dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
 9. Lossa pumpens lock och ta ur silkorgen. Dränera pumpen på vatten genom att ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
 10. Ta bort manometern på filtrets centralventil.
 11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
 12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
 13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
 14. Om poolen är försedd med en trappa av glasfiber, så ska det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.
 15. Täck över poolen. Obs! Vissa poolskydd klarar inte snöbelastning. I dessa fall kan korrugerade vinterplåtar användas.