Autodos M1-M2-M3

Den optimala lösningen för publika bad är att installera en Pahlén Autodos i systemet. Vattenkvalitén övervakas kontinuerligt, vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten. Genom användning av automatisk dosering kontrolleras och optimeras åtgången på kemikalier, detta som ett resultat av ett mer jämnt flöde av kemikalier. Finns tillgänglig i flera olika versioner och kan kontrollera pH och klor i form av redox, fritt klor och kombinerat klor.

Autodos erbjuder ett antal inställningsmöjligheter för att passa alla typer av pooler.

Klor, pH, flöde och temperatur avläses i en tydlig och klar LED-display. Enkel att använda och ger exakta värden för korrekt avläsning och desinficering av poolvatten. Dessutom är det väldigt enkelt för poolskötaren att övervaka och kontrollera vattenkvalitén.

 

Finns för alla typer av behov från Autodos M1, som är ett enklare enkanalsinstrument för mätning av pH, redox, fritt klor eller totalt klor, till den mest avancerade M3, som är ett trekanalsinstrument för mätning av pH, fritt klor och bundet klor. Varje modul kan anslutas i serie beroende på användningsområde och antalet använda elektroder. Startmodulen innehåller förfilter, flödesmätare, flödesvakt, temperatursensor och visuell indikation av flödet genom flödescellen.

Flödescellen är dold bakom ett transparent hölje, som är enkelt att öppna när det behövs t.ex. vid kalibrering eller vid vattenprov.

Elektronisk digital kontrollpanel
– Enkel åtkomst till alla funktioner från kontrollpanelen
– Tydlig överblick av värden för fritt klor, bundet klor och pH
– Tydlig visning av temperatur (°C)
– Tydlig överblick av flödet (l/h)
– Tydlig indikation om värdet på flödet är för lågt eller för högt

Användarvänlig

Automatisk dosering av kemikalier

Mäter pH, redox, fritt klor, bundet klor och totalt klor

Autodos är det enkla sättet att hantera och övervaka vattenkvalitén

Egenskaper

  • Mäter pH, redox, fritt klor, bundet klor och totalt klor
  • Automatisk dosering av kemikalier
  • Doserutgångar; on/off – frekvens – pulsbredd – 4-20mA
  • Temperaturgivare
  • Elektronisk flödesmätare
  • Alarm och säkerhetsfunktioner
  • Behörighetskoder för olika användarnivåer
  • pH och flödeskompenserad friklormätning

Autodos M1

 

Art.nr 416510
Autodos M1 pH

 

Art.nr 416520
Autodos M1 redox

 

Art.nr 416530
Autodos M1 totalt klor

 

Art.nr 416501
Elektrodkit M1, PB200 fritt klor

 

Art.nr 416511
Elektrodkit M1 pH

 

Art.nr 416521
Elektrodkit M1 redox

 

Art.nr 416531
Elektrodkit M1 CTE1 totalt klor

Autodos M2

Art.nr 416540
Autodos M2 pH och fritt klor

 

Art.nr 416550
Autodos M2 pH och redox

 

Art.nr 416541
Elektrodkit M2, PB200 fritt klor, pH

 

Art.nr 416542
Elektrodkit M2 CLE3 – 10ppm fritt klor, pH

 

Art.nr 416543
Elektrodkit M2 CLE3 – 20ppm fritt klor, pH

 

Art.nr 416551
Elektrodkit M2 redox, pH

Autodos M3

Art.nr 416560
Autodos M3 pH, fritt klor och redox

 

Art.nr 416570
Autodos M3 pH, fritt och bundet klor

 

Art.nr 416561
Elektrodkit M3 PB200 fritt klor, pH och redox

 

Art.nr 416571
Elektrodkit M3 PB200 – fritt och CTE bundet klor, pH

Pahlen MaxiDos

Tillval pH- MaxiDos CO2
Pahlén pH-MaxiDos är en enkel, smidig och säker lösning för att hålla pH-värdet på en stabil nivå med hjälp av CO2 (koldioxid). Doserenheten styrs enkelt via Autodos.

Doseringspump Concept

Tillval dospump Concept plus 1002
För dosering av klor eller pH-reglerande medel. Dospump Concept är mikroprocessorstyrd och magnetdriven för högsta driftsäkerhet och noggrannhet vid dosering.

Kemikalieskåp

Tillval – Kemikalieskåp
Avsett för lagring av kärl med flytande klor eller syra. Skåpet är tillverkat av PP-plast med en helsvetsad botten vilket fungerar som invallning vid eventuellt läckage.