Välj rätt värmeväxlare! Kalkylator för dimesionering av poolvärmeväxlare.

En värmeväxlares uppgift är att överföra energi (värme) från ett medium till ett annat, från t.ex. el-, ved-, pellets- värmepump eller solfångaranläggning, för uppvärmning av poolens vatten. Värmekällans effekt bör matcha värmebehovet för poolen.

 

Pahlén har lång erfarenhet av dimensionering och värmeberäkning. Vårt beräkningsprogram för värmeväxlare kan med fördel användas som stöd i beslutsprocessen. Värmebehovet för varje pool är dock unikt och påverkas av en rad olika faktorer t.ex. isolerad/oisolerad pool, ovanmarkspool/nedgrävd pool, poolöverdrag o.s.v.

 

Vad gör programmet och hur använder du det?

I beräkningsprogrammet väljs typ av värmeväxlare i dropplisten. Därefter visas ett nominellt värde på ingångstemperatur och flöde för primärsidan samt den önskade pooltemperaturen och flödet hos poolcirkulationen för sekundärsidan.

Det är fritt att ändra värdena så länge dessa anges inom gränserna (inom parentes). Calculate-knappen ger överförd värmeeffekt samt utgångstemperaturer. Man får även kalkylerat tryckfall över respektive sida angett i mvp (anges som mH2O).

 

Vill man byta värmeväxlare kan driftfallet låsas med ”låsknappen” för att jämföra överförd effekt med en annan värmeväxlarmodell.

 

Flikarna Picture / Dimensions visar bild och dimensioner på vald värmeväxlare.

Picture
Dimensions
l/min (5 - 60)
°C (20 - 150)
l/min (50 - 500)
°C (4 - 60)
kW
°C
°C
mH2O
mH2O
flow-heat-exchanger