Besgo 5-way valve – ventil för automatisk backspolning

Besgo 5-way valve är en ersättningsventil till Mundo och Altus sandfilter med sidoventil. Denna ventil möjliggör automatisk backspolning av sandfiltret genom ett externt tidstyrt relä som bestämmer när och hur länge filtret ska backspolas. Besgo 5-way valve är direkt kompatibel med Asin AQUA Home VS, bland andra.
Med Besgo 5-way valve installerad behöver poolens pump inte stängas av vid backspolning, och på grund av den höga hastigheten i vattenflödet som ventilen möjliggör blir backpspolningen också grundligare än vid vanlig manuell backspolning.

Tack vare att ventilen är inställd på filtrering som defaultläge kan poolen aldrig tömmas av misstag vid till exempel ett strömavbrott.

Installationskit väljs beroende om Besgo-ventilen ska drivas av vattentryck (415507) eller lufttryck (415508).

 

Observera att det är viktigt att ha någon form av nivåvakt, nivåreglering eller automatisk påfyllning installerad vid användning av automatisk backspolning.

Egenskaper

  • Möjliggör automatisk backspolning
  • Sköts av ett externt tidstyrt relä
  • Kompatibel med Asin AQUA Home VS, bland andra
  • Välj installationskit beroende på vatten-/luftdrift
  • Pumpen behöver inte stängas av vid backspolning
  • Ger grundligare backspolning pga högre hastighet på vattenflödet

Art.nr 415505
Besgo Ventil DN40/d 50 mm/1.5”, 125 mm

 

Art.nr 415518
Besgo Ventil DN50/d 63 mm/2”, 152 mm

 

Art.nr 415507
Installation unit 3/8 Besgo (vattendrift)

 

Art.nr 415508
Connecting kit 1 compressor 1/4” Besgo (luftdrift)

Art.nr 33070

Paket Automatisk backspolning, vattendrift

Besgo Ventil DN40/d 50 mm/1.5”, 125 mm samt installationstillbehör

 

Art.nr 33072

Paket Automatisk backspolning, vattendrift

Besgo Ventil DN50/d 63 mm/2”, 152 mm samt installationstillbehö

 

Art.nr 33071

Paket Automatisk backspolning, tryckluft

Besgo Ventil DN40/d 50 mm/1.5”, 125 mm samt installationstillbehör

 

Art.nr 33073

Paket Automatisk backspolning, tryckluft

Besgo Ventil DN50/d 63 mm/2”, 152 mm samt installationstillbehör

Normalt läge – filtrering

Besgo-ventilen är inställd på filtrering som standard, och ställer om till backspolning vid signal från extern källa. Eftersom ventilen är inställd på filtrering som defaultläge kan poolen aldrig tömmas av misstag vid till exempel ett strömavbrott.

Procedur vid backspolning

Vid signal från från det extrerna tidstyrda reläet skjuts fjädern i ventilen ihop och öppnar upp för backspolning. På detta sätt behöver polens pump inte stängas av vid backspolning, och proceduren genomförs helt automatiskt.

Information från Dryden Aqua

Besgo produktvideo