DAISY® – den biologiska metoden för behandling av poolvatten

Bakterier och andra patogener i simbassänger kan orsaka problem:

  • Risk för infektioner
  • Bildande av biofilm i filtret som sänker prestandan i filtrering och backspolning
  • Dåliga luftförhållanden och klorlukt
  • Ökar driftskostnaden (backspolning, kemikalieförbrukning, filtermediabyte)

Traditionell vattenrening löser problemet med höga doser av klor, UV eller ozon. Bakterietillväxt är dock ett biologiskt problem och kan lösas på ett biologiskt sätt, nämligen med metoden DAISY från vår leverantör Dryden Aqua.

Fokusera på att förhindra bakterietillväxt i stället för att ta död på bakterier

DAISY är Dryden Aquas integrerade vattenbehandlingssystem för pooler och simbassänger, och förhindrar tillväxt av bakterier och patogener. Detta minimerar i sin tur behovet av klor och andra desinfektionsmedel. DAISY bygger på tre principer:

  • Inget underlag att gro på: traditionell filtersand är en naturlig grogrund för bakterier medan Drydens AFM är helt bioresistent, därför har bakterier ingenstans att fästa sig vid användning AFM
  • Inga näringsämnen: det räcker inte med enbart mekanisk filtrering för att ta bort de flesta näringsämnen för bakterier. Drydens avancerade koagulerings-, flocknings- och filtreringsprocess tar bort näringsämnen från vattnet så att bakterier inte kan växa.
  • Mycket lågt klorbehov: Dryden DAISY kan filtrera partiklar ner till 0,1μ (mikron) vilket minskar klorbehovet och sänker bildandet av skadliga biprodukter från desinfektionen till lägsta möjliga nivå.

Dryden DAISY® består av tre delar:

Steg 1: Filtrering med AFM
AFM är ett bioresistent filtermedium som erbjuder otrolig filtreringsprestanda och håller längre än alla andra filtermedia.
Läs mer om AFM

Steg 2: Koagulering och flockning med APF och ZPM
Möjliggör filtrering av bakterier och partiklar mindre än 1μ, för kristallklart och säkert vatten.
Sänker dramatiskt behovet av oxidation och erbjuder en säker barriär mot bakterier och andra patogener.

Steg 3: ACO förstärker solens naturliga kraft och skyddar klor från UV-ljus
ACO är en miljövänlig flytande produkt utvecklad för utomhuspooler, inklusive saltvattenpooler. ACO kan användas som en del av Dryden DAISY eller för sig själv och tillsätts i vattnet för att filtrera UV-ljuset så att kloret inte bryts ner lika fort. ACO fungerar även som en fotokatalysator som i kombination med solljus genererar fria radikaler som oxiderar föreoreringar i vattnet.

DAISY-kretsloppet. Genom denna kombination av produkter kan du uppnå en filtrering ner till 0,1 μ.

  1. APF tillsätts i vattnet mellan poolpump och filter (om en ZPM-mixer finns installerad, annars i eller precis före pumpen).
  2. I filtret finns AFM som effektivt tar bort föroreningar ner till 1μ .
  3. ACO tillsätts i vattnet för att förlänga klorets verkan samtidigt som det minskar behovet av klor.

Hur stort (eller litet) är egentligen 1 μ och 0,1 μ?

Här ovan syns en jämförelse mellan DAISY, AFM och traditionell filtersand när det gäller filtrering.
Grå: storlek på partiklar som sand kan filtrera bort (ner till 25μ), röd: legionellabakterie (2μ), blå: storlek på partiklar AFM kan filtrera bort (så smått som 1 μ), svart: storlek på partiklar som DAISY-systemet kan filtrera bort (0,1 μ).